Everything you can imagine is real

Mr. Minh Trọng - Talent's manager

Be You Be Creative

Ms. Vũ Linh - Editor & Producer

Together, we make a great team

Ms.Tiến - Tiến Luật's Personal Assistant

Together, we are stronger

Ms.Nhật - Thu Trang's Personal Assistant

Nỗ lực hết mình để tạo ra những sản phẩm chất lượng cho công ty

Mr.Kiệt - Post Production Manager

Đi làm vì đam mê

Ms. Khánh Duyên - Editor & Producer

Lao động là Vinh Quang

Ms.Mỹ Dung - Editor & Producer

Be adventurous, be bold

Ms. Thảo Ly - Social Media Manager

Thu Trang – người đưa tôi đến với nghề quản lý

Mr. Đỗ Phi - Thu Trang's manager

Đã 7 năm nay, Hiếu có thể đồng hành cùng anh chị Tiến Luật Thu Trang được là cũng vì chung lý tưởng sống THẬT, làm nghề THẬT Cứ chậm mà chắc, cứ THẬT rồi sẽ được thương.

Mr. Lê Minh Hiếu - Tiến Luật's manager

Khách hàng là động lực thúc đẩy để chúng tôi cái tiến không ngừng.

Ms. Triều Dâng - Deputy Director

We are a team because we respect, trust and care for each other.

Tiến Luật - Vice Director

We are a team

Mrs. Thu Trang - General Director