We are a team

Thu Trang - General Director

We are a team because we respect, trust and care for each other.

Tiến Luật - Vice Director

Khách hàng là động lực thúc đẩy để chúng tôi cải tiến không ngừng.

Triều Dâng - Deputy Director

Thu Trang – người đưa tôi đến với nghề quản lý

Đỗ Phi - Thu Trang's manager

Everything you can imagine is real

Minh Trọng - Talent's manager

Đã 7 năm nay, Hiếu có thể đồng hành cùng anh chị Tiến Luật Thu Trang được là cũng vì chung lý tưởng sống THẬT, làm nghề THẬT Cứ chậm mà chắc, cứ THẬT rồi sẽ được thương.

Lê Minh Hiếu - Tiến Luật's manager

Together, we are stronger

Thanh Nhật - Thu Trang's Personal Assistant

Kim Dung - Tiến Luật's Personal Assistant

Con đường đến sự nghiệp thành công rất nhiều bão tố thủy triều

Minh Tú - Biên tập & Sản xuất

We are what we believe we are

Cao Nhân - Biên kịch & Sản xuất

Better than yesterday

Giao Linh - Social Content Leader

Hãy tự mình trải nghiệm, điều đó tuyệt vời hơn bất cứ giấc mơ nào.

Thái Thanh - Editor

If others can, i don’t care

Thuyên An - Content Creator

Kỳ tích là tên gọi khác của sự nỗ lực

Thảo Nguyên - Content Creator

Tăng chất, giảm lượng, đạt lý tưởng

Lê Duy - Content Creator

“Đừng nhìn vào vinh quang bạn đang có mà quan trọng là nhìn vào cách bạn đã đi trên con đường đó như thế nào.”

Thanh An - Content Creator Intern